30 sierpień 2018 r. XIV Spartakiada Domów Pomocy Społecznej z woj. podkarpackiego