Udział mieszkańców w zabawie w Jarosławiu w dniu 30 stycznia 2019