Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego


 

INFORMACJA W SPRAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO 

1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach z siedzibą: Huwniki 127, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Arleta Kliś z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@dpshuwniki.pl

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach oraz gości,
  • zapewnienia ochrony mienia na terenie Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym w celu ochrony dobrego imienia .

Podstawę do prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych rejestrowanych przez system monitoringu nie przekracza 3 miesięcy.  Informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem email: dps@dpshuwniki.pl  ,  tel.16 671 94 50 

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem pod adresem: dps@dpshuwniki.pl  ,  tel.16 671 94 50

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią:  Zarządzenia nr 13/2018 Dyrektora Domu Pomocy SPołecznejw Huwnikach z dnia 7.06.2018 w sprawie wprowadzenia procedury korzystania z monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, 
który dostępny jest w sekretariacie  w siedzibie Domu pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
Huwniki127,
37-743 Nowosiółki Dydyńskie

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    ZAMKNIJ