Obowiązek informacyjny Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W HUWNIKACH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane RODO Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach.
 2. Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest nim Pani Arleta Kliś (dalej „IOD”), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 16 671 94 50  lub poprzez e-mail: iod@dpshuwniki.pl
 3. Z IOD można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
  Do podstawowego zakresu działania Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach należy: zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, wspomagających i społecznych na poziomie obowiązujących standartów. Umożliwienie i organizacja mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługująych im na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach udostępnia dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, na podstawie zwartych umów powierzenia.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa lub przez okres realizacji  umowy (w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji) albo  w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 7. Państwa  dane osobowe przetwarzane przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach  nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 8. Posiadają Państwo prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 9. W celu realizacji   ww. praw należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki 127, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie  lub napisać na adres iod@dpshuwniki.pl
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

KONTAKT

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach dostępne są na stronie:  http://www.dpshuwniki.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach należy kontaktować się z wyznaczonym z Inspektorem Ochrony Danych Panią Arletą Kliś  tel. 16 671 94 50 lub e- mail: iod@dpshuwniki.pl

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    ZAMKNIJ