XVII Spartakiada Sportowa Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego


XVII Spartakiada Sportowa Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego

10 czerwca 2015 r.  mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w XVII Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportowej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Rudzie pow. ropczycko-sędziszowski. Sześciu mieszkańców uczestniczyło w konkurencjach: rzut woreczkami, przenoszenie kołpaczków, rzut podkową do celu. Pan Wiesław Hapen zdobył złoty medal a Pan Czesław Michałek srebrny w konkurencji rzut podkową do celu.

Impreza sportowa zakończyła się zabawą taneczną. Wszyscy wrócili do naszego domu zadowoleni       i usatysfakcjonowani.