Nabory


Ogłoszenia Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

Ogłoszenia o naborze pracowników

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :


O wynikach naboru pracowników.