Dom posiada wolne miejsca w pokojach 1 i 2 osobowych. Oferuje całodobową opiekę i pielęgnację dla kobiet i mężczyzn somatycznie chorych w różnym wieku i osób w podeszłym wieku.
Osoby chętne do zamieszkania prosimy o kontakt z Domem.
Nr telefonu: (16) 6719661 - Dyrektor Domu, (16) 6793999 - Pracownicy socjalni
e-mail: dps@dpshuwniki.pl

Kliknij aby pobrać wniosek o skierowanie

Aktualności

XVI Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach

Czytaj więcej

Pielgrzymka do Częstochowy 2015

Czytaj więcej

XVII Spartakiada Sportowa Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego

Czytaj więcej

Dzień Babci i Dziadka 2015

Czytaj więcej

Udział DPS w XVI Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportowej

Czytaj więcej

XV Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego

Czytaj więcej

TERMOMODERNIZACJA

Czytaj więcej

Święta Wielkanocne 2013

Czytaj więcej

Dzień Babci i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

Czytaj więcej

XIV Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach

Czytaj więcej