Dom posiada wolne miejsca w pokojach 1 i 2 osobowych. Oferuje całodobową opiekę i pielęgnację dla kobiet i mężczyzn somatycznie chorych w różnym wieku i osób w podeszłym wieku.
Osoby chętne do zamieszkania prosimy o kontakt z Domem.
Nr telefonu: (16) 6719661 - Dyrektor Domu, (16) 6793999 - Pracownicy socjalni
e-mail: dps@dpshuwniki.pl

Kliknij aby pobrać wniosek o skierowanie

Aktualności

XIV Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach

Czytaj więcej

Pielgrzymka na Jasną Górę

Czytaj więcej

Prezentacja nowego 9-osobowego mikrobusu

Czytaj więcej