Dom posiada wolne miejsca w pokojach 1 i 2 osobowych. Oferuje całodobową opiekę i pielęgnację dla kobiet i mężczyzn somatycznie chorych w różnym wieku i osób w podeszłym wieku.
Osoby chętne do zamieszkania prosimy o kontakt z Domem.
Nr telefonu: (16) 6719661 - Dyrektor Domu, (16) 6793999 - Pracownicy socjalni
e-mail: dps@dpshuwniki.pl

Kliknij aby pobrać wniosek o skierowanie

Aktualności

Pielgrzymka do Łagiewnik i Częstochowy 2016

Czytaj więcej

Wycieczka grupy mieszkańców z Kapelanem DPS do Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej

Wycieczka grupy mieszkańców z Kapelanem DPS do Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej w dniu 19 sierpnia 2016 r.

Czytaj więcej

Boze ciało, Ołtarz w DPS Huwniki

Czytaj więcej

XII Przegląd Kolędniczy w DPS Huwniki

Czytaj więcej

XI Spartakiada DPS Huwniki 2011 r.

Czytaj więcej

XIII Przegląd Kolędniczy

Czytaj więcej

Spartakiada sportowa 2012

Czytaj więcej

XVI Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach

Czytaj więcej

Pielgrzymka do Częstochowy 2015

Czytaj więcej

XVII Spartakiada Sportowa Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego

Czytaj więcej