Wyjazd mieszkańców i pracowników do Muzeum Polaków Ratujących Żydów