XI Spartakiada DPS Huwniki 2011 r.


XI Spartakiada DPS Huwniki 2011 r.

                  W dniu 25 sierpnia 2011 r. pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach zorganizowali XI Spartakiadę Domów Pomocy Społecznej z Moszczan, Moczar, Przemyśla - Braci Albertynów,  Przemyśla - Lipowicy, Przeworska , Rudy Różanieckiej, Sośnicy i Huwnik.

                  Ponad 80 mieszkańców DPS wzięło czynny udział w następujących konkurencjach :

  • Rzut lotkami do tarczy,
  • Rzut woreczkami z piaskiem do obręczy,
  • Rzut piłką do kosza,
  • Rzut piłka tenisową do tarczy z otworem,
  • Strzały do bramki,
  • Slalom,
  • Rzut piłka lekarską,
  •  Przeciąganie liny.

Wyniki w poszczególnych konkurencjach, nad przebiegiem których czuwali sędziowie Pan Aleksander Gierczak, Pan Ireneusz Iskałski, Pan Rafał Solima  i Pan Piotr Zabrowarny przedstawiają się następująco :

 

I.                    Rzut lotkami do tarczy

1.       Sitnik Dorota -  Przemyśl Lipowica

2.       Zaczyk Joanna - Moszczany

3.       Jan Kachniarz - Ruda Rózaniecka

II.                  Rzut woreczkami z piaskiem do obręczy

1.       Horecza Janina - Huwniki

2.       Krempowicz Stanisław - Sośnica

3.       Pietruszewski Jan - Sośnica

III.                Rzut piłką do kosza

1.       Janik Stanisław - Huwniki

2.       Kochanowicz Mariusz - Ruda Różaniecka

3.       Kolbusz Jan - Moczary

IV.                Rzut piłką tenisowa do tarczy z otworem

1.       Krempowicz  Stanisław - Sośnica

2.       Janik Stanisław  - Huwniki

3.       Rachwalska Barbara - Moszczany

 

V.                  Strzały do bramki - kobiety

1.       Maciag Krystyna - Przemyśl Lipowica

2.       Malicka Wanda - Huwniki

3.       Gajdek Elżbieta - Moczary

VI.                Strzały do bramki - mężczyźni

1.       Nadziak Dariusz - Przemyśl Bracia Albertyni

2.       Olejarz Jan - Przemyśl Lipowica

3.       Cebulak Ireneusz - Ruda Różaniecka

VII.              Slalom

1.       Uliniarz Aleksander - Sośnica

2.       Nadziak Dariusz - Przemyśl Bracia Albertyni

3.       Żapka Piotr - Ruda Różaniecka

VIII.            Rzut piłką lekarska - kobiety

1.       Maciąg Krystyna - Przemyśl Lipowica

2.       Fednar  Teresa - Moszczany

3.       Szwajlik Agnieszka - Moszczany

IX.                Rzut piłką lekarską - mężczyźni

1, Wójcikowski Piotr -  Ruda Różaniecka

2. Różkiewicz Stanisław - Moczary

3. Uliniarz Aleksander -  Sośnica

       X.            Przeciąganie liny

                       1.DPS Huwniki

                       2. DPS Sośnica

                        3. DPS Ruda R??aniecka    

 

WYNIKI  DRUZYNOWE :

 

I miejsce                           DPS Huwniki                           13 pkt.

II miejsce                          DPS Sośnica                            12 pkt.

III miejsce                         DPS Przemyśl Lipowica        11 pkt.

 

                         W meczu piłki nożnej Huwniki - Reszta  świata odnotowano sprawiedliwy, remisowy wynik 5 : 5 ! Goli co niemiara a zabawy jeszcze więcej !.

                         Jak co roku w  świecie Sportu na stadionie w Huwnikach licznie wzięli udział zaproszeni goście  - Starostowie Przemyscy, Zarząd Powiatu Przemyskiego, władze Gminy Fredropol z Wójtem na czele, Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących wręczając uczestnikom Spartakiady dyplomy, medale, puchary oraz okazjonalne upominki i nagrody rzeczowe. Posłowie na Sejm RP, Marszałkowie Województwa oraz Wojewoda Podkarpacki wystosowali również listy gratulacyjne.

                    W godzinach popołudniowych rozpoczęła się oczekiwana przez  wszystkich zabawa taneczna. Bawili się wszyscy mieszkańcy i  pracownicy domów oraz zaproszeni  goście w specjalnie na tę okazję udekorowanej Sali terapii zajęciowej,  na scenie  której zespół muzyczny stworzył świetną atmosferę zachęcając do popisów tanecznych wszystkich chętnych.

                   Wszystkie odjeżdżajace reprezentacje domów dziękowały za całodniową imprezę integracyjną i żegnając się mówili : DO ZOBACZENIA ZA ROK !

 

Udzia? reprezentacji Domu Pomocy Spo?ecznej w Huwnikach w XIII Spartakiadzie Sportowej Dom?w Pomocy Spo?ecznej Wojew?dztwa Podkarpackiego w Rudzie w dniu 09.06.11