Spartakiada sportowa 2012


SPARTAKIADA  SPORTOWA  2012

Już po raz szósty Pani Dyrektor Zofia Ważna-Lisowiec zainaugurowała XII Spartakiadę sportową mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, która odbyła się w 23 sierpnia 2012 r.   w Huwnikach. W tym roku frekwencja przerosła nasze wszelkie oczekiwania, przybyły wszystkie reprezentacje zaproszonych domów a mianowicie:

DPS Sośnica, DPS Ruda Różaniecka, DPS Zgromadzenia Braci Albertynów, DPS Przeworsk,  DPS Przemyśl - Lipowica, DPS Przemyśl ul. św. Brata Alberta, DPS Moszczany, DPS Moczary,      DPS Krosno. Prócz przybyłych mieszkańców, i ich opiekunów swoją obecnością wspierali  oraz dopingowali, zaproszeni goście i władze samorządowe.

             Kapelan naszego Domu odprawił mszę św. w intencji zawodników, a następnie pobłogosławił ich  nie szczędząc wody swięconej.

Zawody przebiegały w  ośmiu konkurencjach:

strza?y do bramki:

kobiety : 1 miejsce Pani Stanis?awa Wi?tek

               2 miejsce Pani Agnieszka Szwajlik

               3 miejsce Pani Ryszarda Szymeczko

m??czy?ni : 1 miejsca Pan Jacek Matlak

                    2 miejsce Janusz Kolbusz

                    3 miejsce Czes?aw Micha?ek

rzut pi?k? lekarsk? :

1 miejsce Krzysztof Danka

             2 miejsce Piotr Barankiewicz

             3 miejsce Stanis?aw Rumkiewicz  

slalom:   1 miejsce Jacek Matlak

               2 miejsce Janusz Kolbusz

               3 miejsce Stanis?aw ?achta

rzut pi?k? tenisow? do tarczy z otworem:

1 miejsce Krempowicz Stanis?aw

             2 miejsce Barbara Rachwalska

             3 miejsce Teresa Fednar

rzut lotkami do tarczy:

1 miejsce J?zef Nowak

            2 miejsce Joanna ?aczyk

            3 miejsce Darek Nadziak

 rzut woreczkami z piaskiem do obr?czy:

             1 miejsce Rafa? Kiczka

             2 miejsce Andrzej Pacholec

             3 miejsce Stanis?aw Jasiewicz

rzut pi?k? do kosza:

             1 miejsce Aleksander Uliniarz

             2 miejsce Stanis?awa Wi?cek

             3 miejsce Mariusz Kochanowicz

przeci?ganie liny:

             1 miejsce DPS Zgromadzenia Braci Albertyn?w w  Przemy?lu

             2 miejsce DPS Moczary

3 miejsce Huwniki

 

Wyniki dru?ynowe:

1 miejsce DPS Moczary

2 miejsce DPS Zgromadzenia Braci Albertyn?w w Przemy?lu

3 miejsce DPS So?nica

 

Laureaci zostali uhonorowani  medalami oraz pami?tkowymi dyplomami.

Gratulujemy wszystkim zwyci?zcom oraz uczestnikom. Dzi?kujemy sponsorom, kt?rzy wspierali nasz? imprez? sportowo- towarzysk?.

                                 Po rozdaniu nagr?d naszed? czas na  mecz Huwniki-Reszta ?wiata , kt?ry zako?czy? si? zwyci?stwem  gospodarzy 3:2. Dzie? XII Spartakiady  zako?czy? si? zabaw? taneczn?, kt?r? prowadzi? zesp?? z DPS  z So?nicy.

 Jeszcze raz dzi?kujemy wszystkim , kt?rzy w?o?yli w przygotowanie sw?j czas i trud serdecznie  DZI?KUJEMY!!!!!!!!

Zdj?cia: