XV Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego


XV Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

 

Województwa Podkarpackiego

W dniu 21.08.2013 r. na obiektach Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach oraz Ludowego Klubu Sportowego - Wiar - w Huwnikach odbyła się XV Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i Starosty Przemyskiego.

W spartakiadzie udział wzięły reprezentacje następujących Domów:

 

Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie                                              miasto Rzeszów

Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci Zgromadzenia                        miasto Tarnobrzeg

Sióstr Służebniczek w Tarnobrzegu  

Domu Pomocy Społecznej w Krośnie                                                     miasto Krosno

Miejski Domu Pomocy w Przemyślu                                                       miasto Przemyśl

Domu  Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej                           powiat lubaczowski

Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci Zgromadzenia                        powiat krośnieński        

Sióstr Felicjanek w Iwoniczu

Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II W Rudzie                   powiat ropczycko-sędziszowski

Domu Pomocy Społecznej w Babicy z filia w Pstrągowej Woli     powiat strzyżowski

Domu Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Rzeszowskiej                              powiat kolbuszowski

im. Ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie

Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie                                                               powiat brzozowski

Domu Pomocy Społecznej w Górnie                                                      powiat rzeszowski

Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia                                   powiat leżajski

w Brzózie Królewskiej

Domu Pomocy Społecznej w Moczarach                                              powiat bieszczadzki

Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy                                                     powiat jarosławski

Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach                                              powiat przemyski

 

W ramach spartakiady mieszkańcy domów- zawodnicy rywalizowali ze sobą w następujących konkurencjach indywidualnych i drużynowych:

1.konkurencje indywidualne

Rzut woreczkami z piaskiem

1 miejsce Adam Pelc -DPS Sośnica

2 miejsce Zygmunt Lewandowski  - DPS Babica

3 miejsce Stanisław Jasiewicz- DPS Krosno

Rzut do kosza

1 miejsce Ernest Dobrowolski -DPS Moczary

2 miejsce Andrzej Krucień -DPS Iwonicz

3 miejsce Bernadeta Cekolnik -DPS Przemyśl

Rzut piłką tenisową do tarczy z otworem

1 miejsce Mirosław  Jung -DPS Górno

2 miejsce Adam Ziemiański -DPS Moczary

3 miejsce  Jan Guzowski -DPS Brzóza Królewska

Strzały do bramki -kobiety

1 miejsce Stanisława Wiącek -DPA Krosno

2 miejsce Maria Chuchro - DPS Rzeszów

3 miejsce Anna Bartosik -DPS Rzeszów

Strzały do bramki -mężczyźni

1 miejsce Edward Olejarz -DPS Ruda Różaniecka

2 miejsce Czesław Michałek -DPS Huwniki

3 miejsce Piotr Motyl -DPS Górno

Slalom

1 miejsce Janusz Kolbusz -DPS Moczary

2 miejsce Jakub Rogala  -DPS Tarnobrzeg

3 miejsce Stanisław Łacheta - DPS Sośnica

Rzut Piłką lekarską-kobiety

1 miejsce Krystyna Maciąg -DPS Przemyśl

2 miejsce Halina Biały -DPS Brzóza Królewska

Rzut piłka lekarska -mężczyźni

1 miejsce Piotr Barankiewicz -DPS Moczary

2 miejsce Piotr Sibon -DPS Ruda Różaniecka

3 miejsce Jan Sudoł -DPS Górno

 

2.Konkurencje drużynowe:

Budowanie muru z drewna

1 miejsce DPS Babica

2 miejsce DPS Krosno

3 miejsce DPS Sośnica

 Przeciąganie liny

1 miejsce DPS Moczary

2 miejsce DPS Ruda Różaniecka

3 miejsce DPS Górno

 

Klasyfikacja ogólna

1 miejsce DPS Moczary

2 miejsce DPS Górno

3 miejsce Ruda Różaniecka

 

Spartakiadę poprzedziła Msza św. w kaplicy Domu Pomocy Społecznej. Część  sportowa odbyła się na stadionie sportowym. Dopisała piękna pogoda, nie było męczącego upału a deszcz popadał po rozegraniu konkurencji sportowych. Spartakiadę uroczyście otworzyła Wojewoda Podkarpacki        Pani Małgorzata Chomycz- Śmigielska oraz Starosta Przemyski Pan Jan Paczek

Mieszkańców- zawodników, przedstawicieli Domów oraz gości zaproszonych pobłogosławił Proboszcz parafii Rybotycze Ks. Kazimierz Jurczak i  Ojciec Ireneusz Janik z Sanktuarium  Matki Bożej  w Kalwarii Pacławskiej. Na imprezę przybyli również Dyrektorzy Domów Pani Ewa Bajgier, Siostra Halina Kucia, Pani Maria Mańko, Pani Halina Krysa, Pan Zbigniew Lubera, Pan Wojciech Lipiński, Pan Józef Kiełb, Pan Edward Mroziak, Pan Wiesław Strzępek, Pan Stanisław Leszega, Pan Marcin Haławin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie reprezentowała Dyrektor Pani Agnieszka Zygarowicz

a w Przemyślu Pani Agnieszka Meinhardt. Urząd Wojewódzki reprezentował również Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Dariusz Tracz oraz Inspektorzy Pani Jolanta Chabaj -Wiater oraz Małgorzata Kotowicz- Czudec. Starostwo Powiatowe reprezentowali również Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Adamski, Wicestarosta Przemyski  Pan Marek Kudła, Sekretarz Powiatu Pan Jerzy Góralewicz, Członek Zarządu Powiatu Pan Ryszard Gołębiowski.

Gminę Fredropol reprezentowali - Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek oraz Radni Gminy Pani Janina Słowik i Stanisław Turczyński.

 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej -Placówkę w Huwnikach reprezentował Z-ca Komendanta mjr Robert Cwynar. Ludowy Klub Sportowy -Wiar- Prezes Pan Łukasz Gierczak a Koła Gospodyń Wiejskich we Fredropolu Pani Renata Lechowska.

W dobry nastrój uczestników spartakiady wprowadziła Kapela - Przemyskie Niedźwiadki - oraz - Kapela Fidelis - Do późnych godzin wieczornych mieszkańcy i pracownicy Domów tańczyli , bawili się przy muzyce zespołu -5 w Jednym? Smakowały uczestnikom posiłki przygotowane przed pracowników Domu w Huwnikach oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Fredropolu. Panie wystąpiły w  pięknych strojach ludowych.

                 Serdeczne podziękowania za przygotowanie spartakiady Dyrektor Domu skierowała przede wszystkim do pracowników Domu ,przedstawicieli LKS ?Wiar? w Huwnikach, OSP  w Huwnikach,  wymienionych wyżej Kapel i Zespołu muzycznego.

Mieszkańców i pracowników Domów docenili władze wojewódzkie, powiatowe i gminne swoją obecnością  oraz w skierowanych do Nich życzliwych słowach uznania i szacunku.

Organizatorzy odnieśli wrażenie ,że impreza była udana, odebrali mnóstwo podziękowań i zaproszeń.