TERMOMODERNIZACJA


Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach  zmieniła w dwóch ostatnich latach oblicze naszej placówki.  Odbyła się ona w trzech etapach :  Docieplenie budynku wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz instalację solarną wykonano w 2012 r. a instalację CO  wraz z  nową kotłownią ( piec parowy i piec gazowy LPG) i montażem pompy ciepła zakończono w czerwcu 2013 r. Nowoczesne technologie  poprawią warunki bytowe mieszkańców  Domu, przyniosą oszczędności finansowe oraz  poprawią warunki ekologiczne okolicy. Inwestorem przedsięwzięcia było Starostwo Przemyskie przy współudziale  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całości inwestycji wyniosła    1 857 288,55 zł