XVI Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach


XVI Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej

            w Huwnikach   

  W dniu 28 stycznia 2015 r. pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach zaangażowani byli w organizację XVI Przeglądu Kolędniczego Domów Pomocy Społecznej, w którym udział wzięło 10 DPS-ów: z Rudy Różanieckiej, Moczar, Moszczan, Sośnicy, Przeworska, Krosna, Jarosławia, Przemyśla i Huwnik . Przesłaniem przeglądu było  życie w wierze, pokoju, miłości, nadziei, dobroci.  W różnych formach artystycznych mieszkańcy domów ujawniali swoje talenty muzyczne i aktorskie. Prezentowane na scenie kolędy,  pastorałki,  przedstawienia jasełkowe oraz misteria bożonarodzeniowe bogate były we wspaniałe scenografie, reżyserie, kostiumy.

Dzień rozpoczął się uroczysta Mszą św. a zakończył  zabawą karnawałową

Wszyscy życzyli sobie wszystkiego najlepszego w roku 2015 i spotkania się na przeglądzie  w roku 2016.

Dom odwiedziło również  dużo gości , przedstawicieli władz powiatowych i gminnych, Poseł na Sejm RP oraz instytucji współpracujących z Domem. Wszyscy uznali imprezę za udaną  i godną kontynuowania.