XVIII Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach w dniu 26 stycznia 2017 r.


XVIII Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach w  dniu 26 stycznia 2017 r.