Topienie Marzanny 21 marca 2017 r


Topienie Marzanny 21 marca 2017 r

 
Zgodnie z tradycją mieszkańcy  naszego Domu  jak co roku pożegnali zimę i powitali wiosnę.
Marzanna sybmolizująca odchodzącą zimę została wykonana na zajęciach terapii zajęciowej
a następnie wrzucona do rzeki Wiar z okrzykiem "żegnaj Marzanno zimowa panno"