Spotkanie mieszkańców DPS Huwniki przy ognisku


Spotkanie mieszkańców DPS Huwniki przy ognisku,
zorganizowane w dniu 27.09.2017, któremu towarzyszyła muzyka,
wspólne śpiewanie oraz dobra zabawa przy pieczeniu ziemniaków i kiełbasek.