XIII Spartakiada Sportowa Domów Pomocy Społecznej


XIII Spartakiada Sportowa Domów Pomocy Społecznej zorganizowana w dniu 31 sierpnia 2017 r przez pracowników w Huwnikach, w której uczestniczyło 10 Domów z woj. podkarpackiego