Wycieczka mieszkańców Domu do Muzeum Ziemi Przemyskiej


Wycieczka mieszkańców Domu  do Muzeum Ziemi Przemyskiej i Zamku w Krasiczynie  w dniu 8 sierpnia 2017 r.