Mieszkańcy na zabawie tanecznej w Domu w Wysocku 30 listopada 2017 r.


Mieszkańcy na zabawie tanecznej w Domu w Wysocku 30 listopada 2017 r.